Posts Tagged ‘Becikowe’

BECIKOWE – nowe przepisy od 2013 r.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadza ona kryterium dochodowe w przyznawaniu tzw. becikowego. Obecnie świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości dochodów i wynosi 1 tys. zł.

Według nowych przepisów od 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę.

Read the rest of this entry »

Share

Rząd: becikowe tylko dla rodzin o dochodach do 1922 zł na osobę

Becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę – zdecydowała Rada Ministrów. Jest to realizacja postulatu zawartego w expose premiera, ktory zapowiadał, że becikowe przysługiwać będzie rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W myśl projektu od 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe, przysługiwać będzie jedynie rodzinom o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 1922 zł na osobę.

Read the rest of this entry »

Share

Jak kobieta pracuje, to urodzi

Czy niskie zasiłki rodzinne to wystarczająca zachęta dla kobiet aby decydowały się na drugie dziecko lub dziecko wogule? Polska jest krajem gdzie rodzi się najmniej dzieci. Tęgie głowy myślą jak temu zaradzić.

Read the rest of this entry »

Share

BECIKOWE – MPiPS przypomina: od nowego roku becikowe tylko dla mam, którymi w ciąży opiekował się lekarz

Ważne informacje dotyczące becikowego. Planujesz zostać mama lub jesteś już w ciąży? Przeczytaj koniecznie!

Od przyszłego roku, żeby otrzymać tzw. becikowe, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie, że matka od co najmniej 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza – przypomina Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Read the rest of this entry »

Share

Ważne: Becikowe według nowych zasad

Ważne informacje dotyczące becikowego. Planujesz zostać mama lub jesteś już w ciąży? Przeczytaj koniecznie!

Nowe, opublikowane rozporządzenie MZ (Dz.U. z 2010 r. nr 183) zaostrza zasady uzyskiwania becikowego, określa ponadto nowy wzór zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską.

Opieka medyczna sprawowana nad kobietą w ciąży od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu zadecyduje o uzyskaniu przez młodą matkę dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Według nowego rozporządzenia, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, opieka medyczna udzielania ciężarnej może przybrać formę: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz leczenia szpitalnego.

Read the rest of this entry »

Share
Rekomendacja
Dołącz w Google+
ASGARD AGENCJA SEM
Archiwum bloga
Updated by ASGARD: