Leczenie niepłodności u kobiet z ograniczoną rezerwą jajnikową

ARTVIMED Kraków: Ograniczona rezerwa jajnikowa to jedna z coraz częściej spotykanych przyczyn niepłodności. Większość pacjentek, u których stwierdzamy obniżone wartości AMH i podwyższone FSH jest w wieku powyżej 35 rż. Niestety często jest to wynikiem odkładania przez kobiety planów reprodukcyjnych na okres, w którym naturalna płodność zaczyna dramatycznie spadać. Są to również pacjentki, u których wcześniej wykonywano zabiegi chirurgiczne na jajnikach, z powodu torbieli, guzów, endometriozy.

Szczególnie to ostatnie schorzenie (endometrioza) ma niekorzystny wpływ na tkankę jajnikową, niezależnie od tworzenia się tzw. torbieli czekoladowych.

Coraz częściej tez spotykamy się z kobietami, które w przeszłości przeszły chemio- i/lub radioterapię z powodu choroby nowotworowej. One również są zagrożone przedwczesnym wygaśnięciem czynności jajników, co w fazie wstępnej charakteryzuje się obniżaniem stężenia AMH w surowicy krwi i wzrastającymi stężeniami FSH we wczesnej fazie folikularnej cyklu (zwykle FSH oznacza się w 3 dniu cyklu).

Osobną grupę stanowią kobiety w młodym wieku ze znacznie obniżonym AMH, u których nie stwierdza się w wywiadzie czynników ryzyka ograniczenia rezerwy jajnikowej. U części z nich można podejrzewać proces autoimmunologiczny toczący się w tkance jajnikowej i zmierzający do jej destrukcji. W części może to być wynikiem nieprawidłowości genetycznych (np. zespołu łamliwego chromosomu X).

Dowiedz się więcej: http://www.artvimed.pl/content/view/132/70/

Share

Leave a Reply

Rekomendacja
Dołącz w Google+
ASGARD AGENCJA SEM
Archiwum bloga
Updated by ASGARD: