Warzywa i owoce zmniejszają ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej

Warzywa i owoce są zdrowe, to nie ulega wątpliwości. Teraz jednak odkryto, że mogą zmniejszać ryzyko wystąpienie chorób naczyniowych. Warto dostarczyć sobie dziennej porcji warzyw aby ustrzec się przed chorobą wieńcową czy udarem mózgu, no a przy okazji zadbać o linię.

Pomimo wielu lat badań i licznych prac obserwacyjnych znaczenie diety w redukcji ryzyka powikłań naczyniowych budzi nadal szereg kontrowersji. Wynikają one z faktu, że dowody pochodzą z badań epidemiologicznych, badania randomizowane są trudne do przeprowadzenia, a wyniki dotychczas wykonanych nie potwierdzają rezultatów prac obserwacyjnych. Dodatkowo w przeprowadzonych do tej chwili analizach koncentrowano się na roli tłuszczów, pomijając inne składniki diety.

Z tym większym zainteresowaniem warto zapoznać się z tekstem, w którym na łamach European Heart Journal Michael Marmot omawia wyniki jednego z większych badań epidemiologicznych prowadzonych przez ostatnie lata w 8 krajach Europy, którego głównym celem było badanie wpływu czynników żywieniowych na ryzyko zachorowania na nowotwory – EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Dodatkowy cel pracy stanowiła ocena wpływu warzyw i owoców na ryzyko wystąpienia chorób naczyniowych, w tym zgonów w przebiegu choroby niedokrwiennej serca u obserwowanych przez średnio 8,4 roku 313 074 kobiet i mężczyzn.

Wyniki badania prezentowanego na łamach European Heart Journal przez Crowe i wsp. wskazują, że w porównaniu ze spożyciem mniej niż 3 porcji (1 porcja =80 g), dzienne spożycie 8 porcji warzyw i owoców redukowało ryzyko zgonu w przebiegu choroby wieńcowej o 22%. Siła działania ochronnego warzyw i owoców jest zatem zbliżona do siły niektórych interwencji farmakologicznych. Inne udowodnione korzyści płynące z jedzenia owoców to mniejsza częstość nadciśnienia tętniczego, udarów mózgu a także niektórych nowotworów.

Większa ilość spożywanych warzyw chroni przed nadmiernym przyrostem masy ciała. Warto przy tej okazji przypomnieć, że odpowiednio dużo warzyw i owoców (tj. 640 g dziennie) zjadał zaledwie co 5 uczestnik badania. Za cel działań prewencyjnych na poziomie populacji należy zatem przyjąć zwiększenie udziału warzyw i owoców w codziennej diecie.

Źródło:

http://www.dbajoserce.pl/node/42

Share

One Response to “Warzywa i owoce zmniejszają ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej”

Leave a Reply

Rekomendacja
Dołącz w Google+
ASGARD AGENCJA SEM
Archiwum bloga
Updated by ASGARD: