BECIKOWE – Kraków: będą ograniczenia kręgu uprawnionych do gminnego becikowego?

Ważne informacje dotyczące becikowego. Planujesz zostać mama lub jesteś już w ciąży? Przeczytaj koniecznie!

Po raz drugi w ostatnich miesiącach prezydent miasta próbuje zmienić zasady przyznawania becikowego w Krakowie. Chce by otrzymywały go osoby w trudnej sytuacji materialnej, a nie wszyscy.

Jak przypomina Dziennik Polski, od 2006 r., uchwała Rady Miasta pozwala na wypłatę „jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka”, czyli becikowego – wszystkim rodzicom, niezależnie od wysokości ich dochodów.

Obecnie w Krakowie funkcjonują trzy becikowe: ustawowe – przyjęte przez Sejm – w wysokości 1000 zł, przyznawane bez względu na zarobki; gminne przyjęte w Krakowie – 1000 zł, wypłacane bez względu na zarobki oraz niezależnie od tych dwóch, w przypadku gdy dochód w rodzinie nie przekracza 504 zł na osobę (lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym), przysługuje zasiłek rodzinny, a także dodatek do tego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka – 1000 zł. W sumie spora część rodziców może liczyć na 3 tys. zł becikowego.

Prezydent chce ograniczyć krąg uprawnionych do otrzymywania gminnego becikowego. Stoją za tym argumenty finansowe: od 2006 do końca lutego 2011 r. z budżetu Krakowa wydano na gminne becikowe około 41 mln zł.

Share

Leave a Reply

Rekomendacja
Dołącz w Google+
ASGARD AGENCJA SEM
Archiwum bloga
Updated by ASGARD: