Archive for Luty, 2011

Pora na dziecko

Rozmowa z dr n. med. Magdaleną Szymczak, ginekologiem i położnikiem
- Mówi się, że jeśli para kocha się, chce mieć dziecko, to pora na to, aby je począć i urodzić jest zawsze dobra. Ale nie jest, bo zupełna prawda, bo przecież do głosu dochodzi fizjologia, psychologia, warunki zewnętrzne … Więc jak jest z tą porą pani zdaniem?
- Najlepiej pomyśleć o dziecku wtedy, kiedy organizm kobiety jest najbardziej w tym kierunku wydolny, jest przygotowany zarówno fizycznie ale też i psychicznie . Prawidłowo, jeśli przed tym krokiem przeprowadzona jest dokładna analiza lekarska. Ale zwróćmy uwagę na wiek. Panuje opinia, że z biologicznego punktu widzenia najlepszy wiek dobry dla kobiety to około 19 lat. Ja tego bezkrytycznie nie pochwalam, bo uważam, ze rodzenie dzieci to nie tylko próba wydolności organizmu, ale przede wszystkim sprawdzian z przygotowania psychologicznego I na tym bym się chciała najbardziej skupić Prawdą jest, co potwierdza moje doświadczenie i praktyka lekarza ginekologa, że przygotowanie i dojrzałość psychiczna kobiety do bycia matką wiąże się z wiekiem nieco późniejszym. Przynajmniej powyżej 28. roku życia

Read the rest of this entry »

Share

Czy męskie „przekwitanie” to choroba czy może tylko przesąd?

Zaburzenia w zakresie hormonów płciowych i ich następstwa, to nie tylko domena pań. Przekwitanie męskie, tzw. andropauza, określana naukowo „zespołem LOH” (ang. late-onset hypogonadism), spowodowane jest głównie rozpoczynającą się w pewnym wieku życia u mężczyzn, postępującą niewydolnością hormonalną jąder.

Read the rest of this entry »

Share

FAS – Alkoholowy zespół płodowy

7 września 2009 roku Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wpływ alkoholu na rozwój dziecka – obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym” (FAS).

Read the rest of this entry »

Share

Przegląd wybranych metod antykoncepcyjnych

Obecny rynek medyczny proponuje różne formy zabezpieczenia, wśród których niezwykle trudno jest wyłonić idealną metodę. Każda z nich posiada wady i zalety, a zwiększanie świadomości na ich temat przyczynić się może do spadku odsetka ciąż nieplanowanych oraz aborcji. Metody antykoncepcyjne podzielić możemy na naturalne oraz sztuczne. Wśród naturalnych wyróżnia się: metodę kalendarzową, termiczną oraz śluzową (m. Billingsów). Do sztucznych zaś zalicza się: metody mechaniczne, chemiczne, wkładki wewnątrzmaciczne oraz antykoncepcję hormonalną. Skuteczność antykoncepcyjna wyrażana jest za pomocą indeksu Pearla, który określa ilość ciąż na 100 kobiet stosujących daną metodę antykoncepcyjną przez 1 rok.

Read the rest of this entry »

Share

USA: Naukowcy przestrzegają przed napojami energetycznymi

Amerykańscy naukowcy ostrzegają: napoje energetyczne mogą być niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Potencjalnie groźne skutki ich picia to głównie, spowodowane nadmiarem kofeiny lub podobnych substancji, palpitacje serca i udary, które mogą być przyczyną zgonów.

Read the rest of this entry »

Share
Rekomendacja
Dołącz w Google+
ASGARD AGENCJA SEM
Archiwum bloga
Updated by ASGARD: